Skønheden i kunsten

Fordi fornemmelsen for skønhed både er knyttet til den enkelte person og afhængig af situationen, så findes der ingen objektive kriterier for skønhed. Grader af skønhed kan heller ikke måles. Det den ene person finder smukt over alt andet kan være fuldkommen ligegyldigt for den anden person. Dog findes der ofte overordnede tendenser til fælles træk i smag og behag indenfor forskellige kulturer og grupper. Forskellene mellem generationer er et klassisk eksempel. I den filosofiske disciplin æstetik arbejder man med skønhed indenfor en videnskabelig ramme. Æstetikken fik lagt sin grundsten da Gottlieb Baumgarten udgav tobindsværket Aesthetica med et bind i hvert af årene 1750 og 1758. Her indfører han den grundlæggende skelnen mellem logisk og æstetisk erkendelse. Den logiske erkendelse handler om at opfatte sine omgivelser med sin forstand, mens den æstetiske erkendelse handler om at møde den ”med følelserne forrest”.

ornamentKunstens tre betingelser
For at der kan være tale om kunst, er der tre ting, der skal være sande:
  • Artefakt: Der skal være tale om et artefakt
  • Intentionalitet: Artefaktets intentionalitet skal rumme intentionen om at være kunst
  • Primær egenskab: Artefaktets primære egenskab skal være den kunstneriske
Hans pointe er, at de to erkendelsesformer ikke er modstridende. De skal derimod forstås som to forskellige former for rationalitet, som supplerer hinanden. De er så at sige to forskellige veje til det samme mål (objekt). For at kunne erkende noget fuldt ud, må man tage turen til målet ad begge veje. Logik alene er ikke nok, og følelse alene er ikke nok.
kunstakademietHer begyndte det hele...
Jeg er uddannet på Kunstakademiets skole for billedkunst. Der blev på skolen lagt stor vægt på, at man tilegner sig så stor og dyb indsigt som muligt, både i de nødvendige håndværksmæssige og de kunsthistorisk og filosofiske aspekter af de medier, man ønsker at udtrykke sig igennem.
Historisk set har man snakket og diskuteret skønhed siden antikken. I den vestlige tradition har skønhed været nært knyttet til "det sande" og "det gode". Indtil i løbet af 1700-tallet blev skønhed betragtet som en objektiv, konkret egenskab ved ting. Den ide blev så gradvist afløst af den mere moderne, at fornemmelsen for skønhed har hjemme hos den enkelte person. Skønhedsidealer skifter fra periode til periode og fra kultur til kultur. Det kan f.eks. umiddelbart iagttages i forbindelse med skiftende idealer for det velproportionerede menneskelegeme og hvad dertil hører: kropsudsmykninger, hårmode, tøjmode osv.